Εξερεύνηση του χάρτη

Με την Μπάρα Εργαλείων

Η Μπάρα εργαλείων σας επιτρέπει  να αλληλεπιδράτε με το χάρτη πατώντας πάνω του με ένα εργαλείο . Για παράδειγμα αν επιλέξετε από την μπάρα το εργαλείο Zoom In, και μετά πατήσετε μέσα στο χάρτη ο χάρτης θα μεγεθυνθεί στο σημείο όπου πατήσατε.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο.  Το ίδιο μπορείτε να κάνετε επίσης με το  ποντίκι

Χρήση εργαλείου 

Σημείωση: Μερικά εργαλεία αλληλεπιδρουν αμέσως. Συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων  Full-extent and the Magnifier.

Εργαλεία

Τα εργαλεία εξαρτώνται από το σκοπό και τη χρήση της εφαρμογής. Μερικά  ή όλα μπορούν να είναι διαθέσιμοι:

Ονομα  Εικ.  Περιγραφή 
Zoom in Zoom in tool Δημιουργήστε  ορθογώνιο: Πατήστε και κρατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πατημένο στο χάρτη σε μια γωνία του ορθογωνίου για να μεγεθύνετε. Σύρετε το ποντίκι στην άλλη γωνία του ορθογωνίου, και απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού. Ο χάρτης θα μεγεθύνει μέσα στην περιοχή του ορθογωνίου.
Zoom out Zoom out tool Δημιουργήστε  ορθογώνιο: : ο χάρτης θα σμικρυνθεί έτσι ώστε η τρέχουσα περιοχή χαρτών να αρμόσει στο ορθογώνιο που σύρατε. Όσο μικρότερο είναι το ορθογώνιο, τόσο περισσότερο ο χάρτης θα σμικρυνθεί.
Pan (recenter) Pan tool Πατήστε και τραβήξτε το χάρτη :  Κρατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πατημένο στο χάρτη, και σύρετε το χάρτη. Ο χάρτης θα επανεστιαστεί, στη θέση που σύρθηκε
Full extent Full map extent Πλήρης κλίμακα: Αμέσως επαναφέρει το χάρτη στο αρχικό του μεγεθος με ολα τα χαρακτητιστικα και στρωματα του( features and layers). Το επιλεγμένο εργαλείο δεν αλλάζει.
Identify Identify tool Πατήστε  για να προσδιορίσετε: Πατήστε στο χάρτη με το αριστερό κουμπί του ποντικιού . Μία μικρή εικόνα προστήθεται στο χάρτη  identify icon. Κοιτάξτε στα  Αποτελέσματα για να δείτε πως να χρησιμοποιήσετε της πληροφορίες επιλογής
Μέτρηση Measure tool Μετρήστε απόσταση ή επιφάνεια Κοιτάξτε στο Μέτρηση για τη χρήση του.
Μεγέθυνση Magnifier tool  Μεγεθύνετε ένα τμήμα του χάρτη: Κοιτάξτε στο Μεγέθυνση για τη χρήση του.