Εύρεση

Mέτρηση απόστασης και περιοχής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μέτρησης για να μετρήσετε αποστάσεις και επιφάνειες. Για να χρησιμοποιήσετε ένα απο αυτά τα εργαλεία ανοίξτε το διάλογο μετρήσεων και επιλέξτε το κατάλληλο εργαλείο.

Για να ανοίξετε το δίαλογο Μέτρησης

 1. Στην Μπάρα Εργαλείων Toolbar, πατήστε την εικόνα μέτρησης  . Αν δεν εμφανίζεται η εικόνα τότε το εργαλείο μέτρησης δεν είναι διαθέσιμο για την εφαρμογή αυτή.
 2. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει τον διάλογο μέτρησης.  Ακολουθήστε τις οδηγίες ανάλογα με τι επιθυμείτε να μετρήσετε μία γραμμή η μία περιοχή. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σημείου για να βρείτε τις συντεταγμένες πάνω στο χάρτη.
 3. Μετά την μέτρηση μπορείτε να κλείσετε το διάλογο μέτρησης πατώντας στην εικόνα κλεισίματος στην πάνω δεξιά γωνία, ή επιλέγοντας οποιοδήποτε άλλο εργαλείο από την γραμμή εργαλείων.

Για να μετρήσετε μια γραμμή

 1. Στο διάλογο μέτρησης πατήστε στην εικόνα . Η εικόνα της γραμμής είναι υπογραμμισμένη για να δείχνει ότι είναι ενεργή.
 2. Τοποθετήστε τον κέρσορα στο πρώτο σημείο της γραμμής που θέλετε να μετρήσετε και πατήστε το κουμπί του mouse. Όπως μετακινήστε με το ποντίκι θα σχηματίζεται μια ευθεία γραμμή μέχρι την τρέχουσα θέση.
 3. Μετακινήστε τον κέρσορα στο δεύτερο σημείο της γραμμής. Εάν θέλετε να μετρήσετε απλά μία ευθεία γραμμή κάντε διπλό click σε αυτό το σημείο. Αλλιώς πατήστε μόνο μια φορά.
 4. Αν μετράτε μία γραμμή με πολλαπλά τμήματα, συνεχίστε να πατάτε στα σημεία για να προσθέσετε τα τμήματα. Το μήκος των προηγούμενων τμημάτων εμφανίζετε στο διάλογο μέτρησης. Το συνολικό μήκος εμφανίζει το άθροισμα των τμημάτων που έχουν προστεθεί ως τώρα.
 5. Σε οποιοδήποτε σημείο της μέτρησης μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης χρησιμοποιώντας την λίστα επιλογής. Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης και μετά την ολοκλήρωση της μέτρησης.
 6. Στο τελευταίο σημείο κάντε διπλό click για να τελειώσατε την γραμμή. Το συνολικό μέγεθος εμφανίζει το μήκος της γραμμής, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων. Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης από την λίστα επιλογής για να εκφράσετε το μήκος σε άλλη μονάδα μέτρησης.
 7. Για να ζωγραφίσετε μια νέα γραμμή απλά πατήστε στο χάρτη για να την ξεκινήσετε. Αυτό θα διαγράψει την προηγούμενη γραμμή.
 8. Αν επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ο διάλογος μετρήσεων θα κλείσει και η γραμμή η το πολύγωνο θα εξαφανιστούν.

Για να μετρήσετε ένα πολύγωνο

 1. Στο διάλογο μετρήσεων επιλέξτε την εικόνα  . Η εικόνα του πολύγωνου υπογραμμίζεται για να δείξει ότι είναι ενεργή . και ο διάλογος αλλάζει να δείχνει πληροφορίες για την μέτρηση πολυγώνων 
 2. Ορίστε τις μονάδες για την μέτρηση της απόστασης. Για τα πολύγωνα η μετρούμενη περιοχή μετριέται σε μονάδες επιφάνειας, και η περίμετρος προβάλει τις μονάδες απόστασης.
 3. Πατήστε στο χάρτη για το πρώτο σημείο του πολυγώνου. καθώς μετακινείτε το mouse από αυτή την θέση  θα δείτε να επεκτείνεται μία γραμμή.
 4. Πατήστε για το δεύτερο σημείο του πολύγωνου. Το πρώτο τμήμα ζωγραφίζεται, και το πολύγονο επεκτείνετε από την τρέχουσα θέση στο αρχικό σημείο. Όταν πατήσετε στο τρίτο σημείο ο διάλογος μέτρησης εμφανίζει την περίμετρο και την επιφάνεια της περιοχής βάση των σημείων που προστέθηκαν. Η τιμές ανανεώνονται κάθε φορά που προσθέτετε ένα νέο σημείο.
 5. Συνεχίστε να προσθέτετε σημεία. Τα καινούργια τμήματα ενώνονται με τα παλιά.
 6. Στο τελευταίο σημείο του πολυγώνου κάντε διπλό-click. Δεν χρειάζεται να πατήσετε στο αρχικό σημείο πάλι. Διαβάστε τις τιμές της περιοχής και της απόστασης στο διάλογο μετρήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης για να δείτε διαφορετικά εκφρασμένο το ίδιο πολύγωνο.
 7. Για να ζωγραφίσετε ένα νέο πολύγονο απλά πατήστε στο χάρτη για να ξεκινήσετε ένα καινούργιο, αυτό θα διαγράψει το προηγούμενο.
 8. Για να διαγράψετε το πολύγωνο από τον χάρτη πατήστε στο διάλογο μετρήσεων.  Αν επιλέξετε κάποιο άλλο εργαλείο αυτό θα κλείσει το διάλογο μέτρησης και να διαγράψει όλα τα πολύγωνα.

Για να βρείτε τις συντεταγμένες X,Y

Ο  διάλογος μέτρησης επιτρέπει επίσης  να βρείτε τις συντεταγμένες  X,Y στο σημείο που πατήσατε στο χάρτη.

 1. Στο διάλογο μέτρησης πατήστε στο σύμβολο του σημείου.
 2. Πατήστε στο χάρτη. Οι συντεταγμένες της περιοχής που πατήσατε θα εμφανισθούν στο διάλογο μέτρησης.

Οι μονάδες και η προβολή (χωρική αναφορά) των συντεταγμένων θα βασιζονται στο χάρτη που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή.