Εξερεύνηση - περιήγηση στο χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι ή κάποια άλλη δεικτική συσκευή για να περιηγηθείτε στο χάρτη

Ενέργειες Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο... για να ... 
Επανεστιάστε τον χάρτη
Πλοήγηση
North arrow navigator
(ίσως η είκονα να διαφέρει)
Εμφανίστε την εικόνα πλοήγησης πατώντας το βέλος που δείχνει προς τα κάτω στην Κονσόλα

Κάντε  Click  και κρατήστε πατημένο το κουμπί πάνω στην εικόνα πλοήγησης προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε να κεντράρετε το χάρτη. Μπορείτε να κτυπήσετε πάνω σε οποιοδήποτε σημείο πάνω στην εικόνα πλοήγησης για καθορίστε την κίνηση.

Pan tool Επιλέξτε αυτό το εργαλείο από την Μπάρα Εργαλείων

έπειτα κάντε click πάνω στο χάρτη και τραβήξτε για να τον μετακινήσετε.

Επισκόπηση χάρτη
Overview map element
Στην Κονσόλα, κάντε το παράθυρο της Επισκόπησης του χάρτη ορατό. 

Το κόκκινο ορθογώνιο περιβάλει την τρέχουσα θέση του χάρτη,  κάντε Click μέσα στο ορθογώνιο και τραβήξτε το για να αλλάξετε την θέση του.

Zoom in Ροδέλα
Mouse wheel

Σπρώξτε την ροδέλα του ποντικιού προς τα εμπρός για να μεγεθύνετε το χάρτη. Κάθε κλικ της ροδέλας θα μεγεθύνει το χάρτη περίπου 50% κατά μήκος και ύψος

Shift+Αρ. Κουμπί
Left-mouse button
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, μετά πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και τραβήξτε το για να ζωγραφίσετε ένα ορθογώνιο. Στο χάρτη θα μεγεθυνθεί η περιοχή που έχετε επιλέξει με το ορθογώνιο
Zoom inl
Zoom in tool
Πατήστε στο εργαλείο μεγέθυνσης στην Μπάρα Εργαλείων, τότε
  • Κάντε Click μία φορά στο χάρτη : ο χάρτης θα μεγεθυνθεί και θα κεντραριστεί στο μέρος που πατήσατε.

Ή

  • Κάντε  Click και τραβήξτε για να ζωγραφίσετε ένα ορθογώνιο στο χάρτη: στο χάρτη θα μεγεθυνθεί η περιοχή μέσα στο ορθογώνιο.
Zoom out Ροδέλα
Mouse wheel
Σπρώξτε την ροδέλα του ποντικιού προς τα πίσω για να κάνετε zoom out στο χάρτη. Κάθε κλικ της ρόδέλας θα μικραίνει το χάρτη περίπου 50% κατά μήκος και ύψος
Zoom out
Zoom out tool
Κάντε κλικ στο εργαλείο σμίκρυνσης( zoom-out ) στην Μπάρα εργαλείων,
  • Κάντε Click μία φορά στο χάρτη : ο χάρτης θα σμικρυνθεί και θα κεντραριστεί στο μέρος που πατήσατε.

Ή

  • Κάντε  Click και τραβήξτε για να ζωγραφίσετε ένα ορθογώνιο στο χάρτη: Ο χάρτης θα σμικρυνθεί τοσο ώστε να  να ταιρίαζει μέσα στο ορθογώνιο. Όσο πιο μικρό είναι το ορθογώνιο που θα ζωγραφίσετε τοσο πιο πολύ θα σμικρυνθεί ο χαρτης.
Zoom out σε όλο το χάρτη Zoom full extent
Zoom full extent
Κάντε Click στην εικόνα του εργαλείου πλήρους εστίασης στην Μπάρα εργαλείων. Ο χάρτης θα επανέλθει στην αρχική του δίασταση.
Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά
Ctrl + Αρ. Κουμπί
Left mouse button
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, και μετά πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού  σε μία θέση. Τα γνωρίσματα αυτής της περιοχής θα βρεθούν και θα εμφανιστούν στο παράθυρο των αποτελεσμάτων