Έναρξη

Η Web Εφαρμογή χρησιμοποιείται για να εξερευνήσετε ένα χάρτη και να βρείτε χρήσιμες γεωγραφικές  πληροφορίες.

Πως δουλεύει

Η σελίδα της εφαρμογής αποτελείται από τρία κύρια μέρη
  • Στην κορυφή, υπάρχει το menu  επιλογών με συνδέσεις στη βοήθεια και σε άλλους  ιστοχώρους, και η Μπάρα Εργαλείων (Toolbar) για  αλληλεπίδραση με το χάρτη.
  • Ο Χάρτης (Map)
  • Η Κονσόλα (Console),  στο αριστερό μέρος της σελίδας, σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με το χάρτη και να σας παρέχει πληροφορίες.

Εργασία με την Κονσόλα

Mπορείτε να κρύψετε και να εμφανίσετε την κονσόλα όπως επιθυμείτε. Πατήστε στο γκρι βέλος   στο αριστερό μέρος του χάρτη για να κρύψετε την Κονσόλα. Πατήστε στο βέλος που θα δείχνει δεξιά τώρα για την εμφανίσετε ξανά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της Κονσόλας σύροντας το διαχωριστικό μεταξύ της Κονσόλας και του χάρτη. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε περισσότερο χώρο για την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Μπορείτε να επεκτείνετε και να κρύψετε τμήματα όπως επιθυμείτε. Πατήστε στο  βέλος που δείχνει κάτω για να επεκτείνετε ένα τμήμα:

Πατήστε το βέλος με φορά προς τα κάτω για να εμφανίσετε το τμήμα:

Πατήστε το βέλος με φορά προς τα πάνω για να κρύψετε το τμήμα:

Το περιεχόμενο του τμήματος κρύβεται αλλά δεν διαγράφεται. Αναπτύξτε το τμήμα για να δείτε το περιεχόμενο ξανά.

Κάθε τμήμα της Κονσόλας μπορεί να προσαρμοστεί καθ' ύψος. Για να το ρυθμίσετε το ύψος τοποθετήστε τον κέρσορα στο κάτω μέρος του τμήματος  μέχρι να εμφανιστεί το βέλος. Πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και ενώ το κρατάτε πατημένο τραβήξτε το τμήμα για να προσαρμόσετε στο ύψος που επιθυμείτε.


 

Παρουσίαση η κρύψιμο εικόνας τίτλου

Κρύβοντας την επικεφαλίδα του τίτλου σας αφήνει περισσότερο χώρο για το χάρτη ή για άλλα στοιχεία της εφαρμογής. Για να εμφανίσετε ή να κρύψετε την εικόνα της επικεφαλίδας πατήστε στην προβολή ( Show) στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Αυτός είναι ο σύνδεσμος της προβολής στα δεξιά κάθε σελίδας.

Δουλεύοντας με κινητά στοιχεία

Μερικά στοιχεία όπως το παράθυρο μετρήσης ( Measure window) και το παράθυρο μεγέθυνσης (Magnifier window), μπορούν να μετακινηθούν στα πλαίσια της σελίδας να ελαχιστοποιηθούν και να κλείσουν. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτά τα στοιχεία ανάλογα το πως ταιριάζουν στην εργασία σας.

Για να μετακινήσετε τα στοιχεία κρατήστε πάνω τους πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού στη γραμμή τίτλου του στοιχείου. Καθώς περνάει ο κέρσορας πάνω από τη γραμμή τίτλου  αλλάζει μορφή υποδεικνύοντας ότι μπορείτε να σύρετε το στοιχείο.


 


Σύρετε το στοιχείο στη θέση που επιθυμείτε και ελευθερώστε το κουμπί..

Αν κατα λάθος μετακινήσετε το στοιχείο έξω από το παράθυρο που είναι ορατό μπορείτε να το επαναφέρετε χρησιμοποιώντας τις μπάρες κύλισης του φυλλομετρητή (browser) μέχρι να εμφανιστεί το στοιχείο και να το επαναφέρετε πάλι πίσω.

Για να ελαχιστοποιήσετε κάποιο στοιχείο πατήστε στο βέλος στην δεξιά πάνω γωνία. Το στοιχείο θα μικραίνει τόσο όσο να φαίνεται ο τίτλος του. Για να το επαναφέρετε πατήστε ξανά πάνω στο βέλος.

Κλείστε ένα κινούμενο παράθυρο πατώντας το κουμπί κλεισίματος στην πάνω δεξιά γωνία. τα περισσότερα παράθυρα αυτής της κατηγορίας πρέπει να ξανανοίξουν από την αρχική τους θέση. Για παράδειγμα τα παράθυρα μέτρησης και μεγέθυνσης μπορούν να ξανανοίξουν από την μπάρα εργαλείων (Toolbar).

Επαναταξινόμηση κινητών στοιχείων

Μερικά παράθυρα όπως αυτό της μεγέθυνσης  (Magnifier), μπορούν να προσαρμόσουν το μέγεθος τους για να εμφανίσουν περισσότερη η λιγότερη από την περιοχή τους. Τοποθετήστε το κέρσορα στην κάτω δεξιά γωνία του στοιχείου μέχρι να αλλάξει όψη. Κρατήστε πατημένο το κουμπί και σύρετε  την άκρη του παραθύρου μέχρι το επιθυμητό μέγεθος και μετά ελευθερώστε το.