Εξατομίκευση

Εργασία με στρώματα (Layers) και το περιεχόμενο χαρτών

Μια εφαρμογή χαρτογράφησης μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ή περισσότερες πηγές περιεχομένων. Κάθε στοιχείο του περιεχομένου αντιστοιχεί σε μια υπηρεσία, όπως μια υπηρεσία ArcGIS  Server service ή  υπηρεσία ArcIMS. Κάθε πηγή περιέχει ένα ή περισσότερα στρώματα χαρτών. Ένα στρώμα χαρτών είναι ένας τύπος στοιχείων που παρουσιάζονται στο χάρτη, όπως οι δρόμοι, οι πόλεις ή μια δορυφορική εικόνα.

Εάν η εφαρμογή χαρτογράφησης το επιτρέπει , μπορείτε να δείτε τη λίστα περιεχομένων του χάρτη, να προαφαιρέσετε στρώματα και να εξετάσετε τα σύμβολα των στρωμάτων

Για να εξετάσετε το περιεχόμενο: