Εύρεση

Χρήση των Αποτελεσμάτων

Το πλαίσιο των αποτελεσμάτων (Results)  εμφανίζει τα αποτελέσματα του εργαλείου αναγνώρισης (Identify),  ή απο άλλες ενέργειες οι οποίες παράγουν πληροφορίες.

Για να ανοίξετε το παράθυρο Αποτελεσμάτων

Πλοήγηση στο παράθυρο των Αποτελεσμάτων

 

 • Μετά από μία ενέργεια Αναζήτησης ή Αναγν'ωρισης, ένα η περισσότερα στοιχεία Location ή Find θα προστεθούν στο παράθυρο των αποτελεσμάτων.
 • Aν εκτελέσετε ακόμα μια ενεργεία, τα νέα αποτελέσματα θα προστεθούν στην κορυφή της λίστας και τα προηγούμενα αποτελέσματα θα παραμείνουν στη λίστα.
 • Για δα δείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα  Location ή Find, πατήστε στην εικόνα στο αριστερό μέρος των αντικειμένων Location ή Find.
 • Όταν αναπτύξετε ένα αντικείμενο Location ή Find, θα δείτε ένα η περισσότερα ονόματα στρωμάτων( layer).  Αναπτύξτε ένα στρώμα για να δείτε τα χαρακτηριστικά που βρίσκονται μέσα του.Τα γνωρίσματα είναι ταξινομημένα βάση της τιμής του πρώτου πεδίου των ιδιοτήτων του
 • Για να δείτε τις λεπτομέρειες ενός χαρακτηριστικού, πατήστε στη εικόνα  .  Αυτό εμφανίζει τα πεδία των τιμών από τις ιδιότητες.
 • Κάντε δεξί click  σε ένα αντικείμενο στα αποτελέσματα για τις επιλογές:
  Location Επανάληψη ενέργειας

  Ανανέωση δεδομένων
  Αφαίρεση  Location απο το Results
  Layer in location Μεγέθυνση για έλεγχο χαρακτηριστικών στα Results

  Αφαίρεση στρώματος απο τα Results
  Feature in layer Μεγέθυνση στο χαρακτηριστικό(feature)

  Κεντράρισμα χάρτη feature

  Αφαίρεση feature απο το Results

Επιλογή Χαρακτηριστικών

Τα χαρακτηριστικά μπορούν να επιλεγούν τσεκάροντας το κουτί επιλογής δίπλα στο όνομα τους: . Αυτό τονίζει τα χαρακτηριστικά στο χάρτη. Εξ ορισμού ο τονισμός που δημιουργείται έχει χρώμα κυανό αλλά μπορεί να αλλαχτεί σε άλλο χρώμα από την υπηρεσία (map service).

Εστίαση στα Χαρακτηριστικά

Μπορείτε να μεγεθύνετε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά  στο παράθυρο των αποτελεσμάτων. Δείτε τον παραπάνω πίνακα για τις δυνατές επιλογές.