Εξερεύνηση του χάρτη

Με την επισκόπηση (Overview) και τον μεγεθυντικό φακό (Magnifier)

Επισκόπηση

Το παράθυρο επισκόπησης προβάλει ένα μικρό χάρτη με μεγαλύτερη κλίμακα από τον τρέχον χάρτη. Η τρέχουσα διάσταση του χάρτη εμφανίζεται στο παράθυρο με ένα κόκκινο ορθογώνιο.

Μεγέθυνση

Το παράθυρο της μεγέθυνσης σας επιτρέπει να ρίχνετε μια πιο κοντινή ματιά σε μικρά σημεία πάνω στον χάρτη.


Ο Φακός σε κίνηση για νέα θέση
 
 Ο χάρτης σε μεγέθυνση