Εξερευνηση του χάρτη

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να περιηγηθείτε στο χάρτη

Ενέργειες χαρτη Συντομέσεις πληκτρολογίου Περιγραφή 
Zoom in Shift +  +  Κάθε πάτημα στο πλήκτρο + στο αριθμητικό πληκτρολόγιο μεγεθύνει το χάρτη .κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε επίσης το πλήκτρο +
Zoom out Shift +  -  Κάθε πάτημα στο πλήκτρο - στο αριθμητικό πληκτρολόγιο σμικραίνει το χάρτη. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε επίσης το πλήκτρο -
Επανεστιάστε το χάρτη
HomeUpPage Up
Left  Right
EndDownPage Down
Αυτά τα πλήκτρα κινούν το χάρτη με κάθε click. Τα βέλη κινούν το χάρτη κάθετα και οριζόντια. Home/End/PageUp/PageDown κινούν το χάρτη διαγώνια. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πλήκτρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο σβήστε το number lock (πλήκτρο Num Lock).