Εύρεση

Αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά  στο χάρτη

Εάν θέλετε να πάρετε περισσότερες για ένα χαρακτηριστικό στο χάρτη (μια γραμμή ένα πολύγωνο ή ένα σημείο), μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες με την διαδικασία της αναγνώρισης (identify).

Αναγνωρίστε ένα χαρακτηριστικό

Στην Μπάρα Εργαλείων (Toolbar), επιλέξτε το κουμπί Αναγνώριση (Identify). . Το κουμπί αλλάζει μορφή σε  . (Αν δεν είναι ορατό το κουμπί αναγνώρισης τότε αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για αυτή την εφαρμογή.)

Επιλέξτε το χαρακτηριστικό που θέλετε να προσδιορίσετε. Η εικόνα θα τοποθετηθεί στη θέση που επιλέξατε. Μετά από μερικά δεπτερόλεπτα μία εγγραφή για την θέση θα πρέπει να εμφανιστεί στα Αποτελέσματα στην  Κονσόλα, με τις συντεταγμένες για την τοποθεσία που επιλέχθηκε

Επεκτείνετε την θέση πατώντας στο σύμβολο συν αριστερά απο τις συντεταγμένες. Αυτό προβάλει τα ονόματα των στρωμάτων (Layers) που βρέθηκαν τα χαρακτηριστικά.


 

Επεκτείνετε το στρώμα για να εμφανιστούν τα χαρακτηριστικά που βρέθηκαν σε αυτό, πατώντας στο σύμβολο συν δίπλα στο στρώμα. Μετά επεκτείνετε τις πληροφορίες του χαρακτηριστικού όπως επιθυμητέ.

Περισσότερες πληροφορίες στο Χρήση των Αποτελεσμάτων