Πεισσότερες πληροφορίες

Συχνές ερωτήσεις και αντιμετώπιση λαθών

Μετακίνησα ενα στοιχείο του χάρτη εκτός οθόνης (Εργαλεία, Αποτελέσματα, κτλ.). Πως μπορώ να το τοποθετήσω πίσω;

Εάν καταλάθος  μετακινήσετε ένα στοιχείο έξω από το παράθυρο που είναι ορατό, μπορείτε να το επαναφέρετε  χρησιμοποιώντας τις Μπάρες Κύλισης (scrollbars) ώσπου το στοιχείο είναι εμφανιστεί, κατόπιν το τραβάτε πίσω στην κύρια περιοχή του παραθύρου

Στα αποτελέσματα (Results) από μία αναγνώριση (Identify) ή από ένα ερώτημα , όταν επιλέγω ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ή όταν το μαρκάρω στο χάρτη, το χαρακτηριστικό δεν μαρκάρεται.

Ο διαχειριστής της εφαρμογής έχει απενεργοποιήσει  αυτή την δυνατότητα. Αν ο χάρτης χρησιμοποιεί λογισμικό ArcIMS και η  δυνατότητα (returning geometry) είναι  απενεργοποιημένη, η εφαρμογή δεν θα μαρκάρει τα γνωρίσματα.

Μηνύματα λάθους

 

Το Session έχει λήξει από εκτεταμένη αδράνεια. Ένα καινούργιο session πρέπει να ξεκινήσει για να επαναχρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με το να κλείσετε και να ξανανοίξετε τον σελιδοδείκτη

Η εφαρμογή θα λήξει αν δεν αλληλεπιδράσετε με αυτή μέσα σε κάποιο χρόνο (10 λεπτά εξ ορισμού, αλλά αυτός ο χρόνος μπορεί να αλλάξει από το διαχειριστή). Για να συνεχίσετε είτε κλείστε και ξανάνοιξε το σελιδοδείκτη ή απλά ανανεώστε το παράθυρο της εφαρμογής (refresh). Πατήστε το πλήκτρο Ctrl ενώ επίσης έχετε πατημένο το πλήκτρο F5 με αυτό τον τρόπο ανανεώνονται οι περισσότεροι Browsers. Ή κάντε κλικ στην μπάρα διευθύνσεων και πατήστε το κουμπί Go ή το  Enter. Αυτός ο τρόπος θα επαναφορτώσει την σελίδα και οποιαδήποτε αλλαγή έχετε κάνει ή τροποποιήσεις που δεν έχετε σώσει θα χαθούν.

Μία εξαίρεση έχει προκύψει: Υπήρξε ένα λάθος στην επανάκληση.

Η εφαρμογή έχει λήξει .Προσπαθήστε να κρατήσετε το πλήκτρο  Control πατημένο και να πατήσετε το κουμπί refresh  του σελιδοδείκτη για να επανεκκίνησετε την εφαρμογή. Αν το λάθος συνεχίσει παρακαλώ αναφέρετε το πρόβλημα στο διαχειριστή της εφαρμογής.

Λάθος εφαρμογής - Page_Error - serverObject

Σε αυτήν την περίπτωση η κανονική σελίδα δεν εμφανίζετε αλλά εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθους.  Ένας αριθμός προβλημάτων μπορεί να προκαλεί αυτό το λάθος. Ο Server μπορεί να δέχεται πόλους χρηστές (υπερφόρτωση). Σε αυτή την περίπτωση περιμένετε λίγα λεπτά  και προσπαθήστε αργότερα. Η ο server μπορεί να είναι κλειστός. Αν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζετε επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εφαρμογής .

Λάθος εφαρμογής  - Page_Error - Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component.

Σε αυτήν την περίπτωση η κανονική σελίδα δεν εμφανίζεται αλλά εμφανίζεται αυτό το μήνυμα λάθους. Πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι παραπάνω από μια υπηρεσία GIS (service) που χρησιμοποιεί η εφαρμογή δεν είναι σε λειτουργία. Απευθυνθείτε στο διαχειριστή της εφαρμογής να ελέγξει αν τα services που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι σε λειτουργία και προσβάσιμα..